Procedury bezpieczeństwa - COVID

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dla właścicieli stacji narciarskiej LASKOWA-KAMIONNA najważniejsze jest bezpieczeństwo przede wszystkim.
W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników stosujemy się do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

STACJA I WYCIĄG NARCIARSKI

1. W celu kontroli ilości osób na stoku, czynne są dwie kasy biletowe.
2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu i przebywających na stacji narciarskiej.
3. Podczas stania w kolejce do kasy i wyciągu zachowaj dystans 1,5 m.
4. Nie obowiązuje limit osób na wyciągu, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacjinarciarskiej, jednak istnieje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu. W innym przypadku istnieje bezwzględny obowiązek zachowania dystansu społecznego zgodny z aktualnym rozporządzeniem oraz bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu.
5. Przed kołowrotami może odbywać się kontrola pracownika stacji dotycząca stosowania reżimu sanitarnego przez wchodzących na kolej krzesełkową.
6. Wszystkim zatrudnionym osobom zapewniamy środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji. Pracownicy zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk. Pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu obowiązujących, aktualnych zasad bezpieczeństwa.
7. Na terenie obiektu zalecamy płatność bezgotówkową.
8. Na stacji można też zakupić środki ochrony osobistej (maseczki, żel antybakteryjny).
9. Obiekt jest codziennie dezynfekowany, pomieszczenia regularnie wietrzone. Na terenie obiektu goście znajdą plakaty oraz naklejki z najpotrzebniejszymi zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.
10. Dla osób z podejrzeniem objawów COVID-19 wyznaczone zostały specjalne miejsca izolacji.
11. Udostępniamy stanowiska do dezynfekcji rąk w celu zachowania niezbędnej higieny w ogólnodostępnych miejscach (kasy, łazienki, bar).
12. W miarę możliwości pracownicy pracują w systemie rotacyjnym.
13. Na bieżąco monitorujemy informacje dotyczące wytycznych dla naszej branży.

GASTRONOMIA

1. Podczas stania w kolejce do kasy zachowaj dystans 1,5 m.
2. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z gośćmi, zostali poinstruowani o obowiązku noszenia maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowej dezynfekcji rąk po wykonanej usłudze.
3. Wszystkim zatrudnionym osobom zapewniamy środki ochrony oraz płyny do dezynfekcji.
4. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez gości przy wejściu do lokalu.
5. Punkty gastronomiczne prowadzą sprzedaż tylko na wynos z zachowaniem standardów bezpieczeństwa.
6. W miarę możliwości pracownicy pracują w systemie rotacyjnym.
7. Zalecamy płatność bezgotówkową.

SZKOŁA NARCIARSKA

1. Zapisy na lekcje przyjmujemy mailowo lub telefonicznie.
2. Instruktorzy zostali poinstruowani o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie przejazdów na wyciągu, prowadzenia zajęć oraz kontaktu z klientem.
3. Miejsce spotkań z instruktorami zostało wyznaczone TYLKO I WYŁĄCZNIE pod wyciągiem taśmowym.
4. Zalecamy płatność bezgotówkową.
5. Rodzice powinni odebrać dziecko z wyznaczonego punktu spotkań z instruktorem niezwłocznie po zakończeniu lekcji.

JAK TY MOŻESZ ZADBAĆ O NASZE WSPOLNE BEZPIECZEŃSTWO

1. Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta najlepiej maseczką ochronną.
2. Zachowaj odstęp minimum 1,5m w kolejce do kasy , wyciągu, punktu gastronomicznego.
3. Dezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji.
4. Używaj rękawiczek ochronnych.
5. W miarę możliwości często myj ręce.
6. Płać za usługi w sposób bezgotówkowy - kupuj karnety on-line.
7. Utrzymaj dystans od rozmówcy.
8. Staraj się nie podawać dłoni podczas spotkań .
9. W przypadku wystąpienia u ciebie objawów koronawirusa (gorączka, kaszel) poinformuj o tym obsługę stacji. Nasza obsługa zastosuje specjalną procedurę działań zapobiegawczych oraz postepowanie w sytuacji podejrzenia zagrożenia lub zarażenia wirusem sars-cov-2 na terenie stacji narciarskiej Laskowa-Kamionna.
Lista placówek w których również możesz uzyskać teleporadę znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl lub pod numerami telefonów 112 lub 999.
Więcej informacji dot. wytycznych i zaleceń w Polsce - www.gov.pl/web/koronawirus