Regulamin rezerwacji w Ośrodka TRAWERS

I. Rezerwacja pokoju


1. Podczas rezerwacji Klient wybiera pokój oferowany przez Ośrodek Trawers za pośrednictwem strony internetowej lub portalu pośredniczącego w zawieraniu umów, a następnie dokonuje rezerwacji konkretnego pokoju poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w serwisie internetowym. Aby dokonać rezerwacji klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu, za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub poprzez wpłatę na konto ośrodka:

 PEKAO SA 53 1240 4748 1111 0000 4869 1015 (w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko osoby, na którą dokonana jest rezerwacja oraz numer rezerwacji). Pozostała kwota płatna kartą płatniczą lub blik  poprzez punkt self-check in (kiosk ośrodka) w ośrodku przy zameldowaniu.
W wyjątkowych sytuacjach Klient może również dokonać rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu 18 3378810.


2. Oferowane pokoje  (bez wyżywienia)  są przeznaczone do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego pokoju. Klient wskazuje liczbę osób w formularzu rezerwacji.

3. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji, Ośrodek Trawers może zażądać dodatkowej opłaty lub zerwać umowę, co spowoduje nie udostępnienie pokoju Klientowi lub konieczność opuszczenia go przez Klienta.

4. Rezerwacja wymaga potwierdzenia ze strony Ośrodka Trawers. Potwierdzeniem rezerwacji jest doręczenie wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji.
II. Opłata za pobyt


Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30% lub całej kwoty w ciągu 8h od otrzymania rezerwacji poprzez jedną z metod płatności podaną w wiadomości mailowej. 
Klient zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę najpóźniej w dniu przyjazdu. 
Zaliczka winna być uiszczona za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio poprzez panel rezerwacyjny lub przelewem na wskazane w formularzu konto bankowe. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry przed planowanym przyjazdem lub w dniu przyjazdu bezpośrednio w „kiosku ośrodka”  Trawers. W przypadku rezerwacji pokoju z krótkim terminem przyjazdu, Usługodawca w niektórych przypadkach, zastrzega sobie prawo do rezerwacji pokoju po otrzymanej płatności.
Brak wpłaty środków w ciągu 4h od trzymania rezerwacji skutkuje natychmiastową anulacją rezerwacji.
Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych w procesie rezerwacji (imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, adres, numer dokumentu tożsamości).
Dowodem zakupu jest paragon. Jeśli Klient potrzebuje faktury za pobyt, zobowiązany jest do przekazania tej informacji przed dokonaniem płatności. Po wystawieniu paragonu, nie ma możliwości otrzymania faktury.
W przypadku przedłużenia rezerwacji, obowiązuje cena zgodna z aktualnym cennikiem hotelowym na dany dzień.

Dziecko do lat 3 (jedno na pokój) śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą regularną cenę i traktowane są na takich samych zasadach jak osoba dorosła.

W pokoju jak i w całym obiekcie Ośrodka Trawers obowiązuje bezwzględny zakaz:
   wprowadzania zwierząt

Zasady promocji ,,ZNIŻKI NA KARNETY CAŁODNIOWE/WIELODNIOWE''

Promocje na karnety obowiązują tylko  i wyłącznie dla osób zameldowanych w Ośrodku Trawers w terminie zameldowania. Warunkiem otrzymania karnetu zniżkowego  w kasach jest okazanie rezerwacji i dokumentu potwierdzającego tożsamość zameldowanego. Zniżki na karnety obowiązują tylko w określonych przez ośrodek terminach. Ośrodek Trawers zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym  momencie bez podania przyczyn.

 


III. Doba w ośrodku


Pokój wynajmowany jest na doby.
Doba rozpoczyna się nie wcześniej niż o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) a kończy się nie później niż o godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. 


IV. Dostęp do Ośrodka Trawers
 (Self Check-in)

Kod dostępu do budynku Ośrodka Trawers, w którym znajdują się pokoje przekazywany jest na podany przez Klienta adres e-mail/numer telefonu. Następnie kartę dostępu do samego pokoju Gość pobiera w kiosku ośrodka 
w recepcji samoobsługowej. Karta ośrodka/kod dostępu, którą Klient otrzymuje w chwili zameldowania jest kodowana dla Klienta na czas Jego pobytu i nie może być przekazywana osobom trzecim z wyłączeniem osób, które wspólnie z nim przebywają w pokoju na czas pobytu. Klient nie ma prawa udostępniania pokoju osobom trzecim.


V. Zwrot kart dostępu


Zdanie karty dostępu do pokoju następuje w dniu wyjazdu Gości(a) poprzez umieszczenie jej w kiosku samoobsługowym.

VI. Anulowanie rezerwacji lub jej zmiana


Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50 % wpłaconej kwoty. . Prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Każda zmiana uzgadniana jest indywidualnie i uzależniona jest od kalendarza dostępności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian bądź naliczeniu dodatkowych opłat. Zwrot wpłaconych środków następuje w ciągu 14 dni roboczych.
Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Ośrodka Trawers jeżeli jest dostępny ten sam lub inny apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Ośrodek Trawers uprawnione są do potrącenia wpłaconej zaliczki lub całości opłaty za pobyt.
Jeśli Klient anuluje rezerwację po ustanowionym terminie, nie przysługuje mu zwrot wpłaconych środków.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Ośrodek Trawers nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
Ośrodek Trawers ma prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny w ciągu 48 h od momentu dokonania rezerwacji. W takim przypadku wpłacona zaliczka lub opłata za pobyt zostanie zwrócona do 14 dni roboczych. W przypadku zwrotu na zagraniczne konto pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 60 PLN.