Regulamin rezerwacji

  1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem, mailem lub wypełnić formularz na stronie www.laskowa-ski.pl.
  2. Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową.
  3. Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
  4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku stanowiącego 50 % wartości rezerwowanego pobytu na konto Hotelu. Wymaganą kwotę zadatku należy wpłacić na konto: 53 1240 4748 1111 0000 4869 1015 . Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
  5. Potwierdzona Rezerwacja i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 50% wartości usługi noclegowej niewykorzystanej.
  6. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  7. Płatności należy dokonać do 7 dni od momentu wykonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją.
  8. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50 % wpłaconej kwoty.
  9. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z przedpłatą).
  10. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.Rezerwacja wymaga potwierdzenia ze strony Hotelu.

Pogoda

13.9º Słonecznie

Pokrywa śniegu

0 cm

Wyciągi

0/3

Trasy

0/4