Piękna i czysta Laskowa

Gmina Laskowa leży w południowo - wschodniej części Polski u podnóża gór Beskidu Wyspowego i rozciąga się w środkowej, krajobrazowo najciekawszej części doliny Łososiny. Od południa granica gminy przebiega głównym grzbietem pasma Jaworza, od północy należących już do Pogórza wzniesień kobyły i łopusze, a na zachód jej obszar sięga góry Kamionna. Położenie gminy, warunki klimatyczne, środowisko przyrodnicze i całkowity brak przemysłu to niewątpliwie walory tego regionu. Turystów urzekają tu piękno krajobrazu i miejsca gwarantujące zdrowy, spokojny wypoczynek.

widok Laskowej widok Laskowej

Gmina należy do najczystszych obszarów Polski. Atrakcyjne szlaki turystyczne prowadzące na Jaworz (918 m n.p.m.), Sałasz (808 m n.p.m.) i Kamionna (805 m n.p.m.) oraz szeroko rozwinięta sieć dróg komunikacyjnych sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej lub samochodowej. Na zachodniej granicy gminy leży rezerwat leśny "Kamionna", a na północnych zboczach szczytu Jaworz planuje się utworzenie kolejnego rezerwatu dla ochrony rzadkiego w Karpatach zespołu buczyny z czosnkiem niedźwiedzim. Cały obszar gminy wejdzie wkrótce w skład tworzącego się Łososińskiego Parku Krajobrazowego. Turysta znajdzie tu przeróżne gatunki roślin, ptaków, ryb. Spotkać tu można lisa, dzika, sarnę, zająca, borsuka kuna czy też łasicę. Niezwykłą osobliwością jest natomiast bocian czarny i sokół kobuz.

Perła turystyki wiejskiej

widok Laskowej widok Laskowej

Zabytki

Na terenie gminy Laskowa znajduje się wiele ciekawych zabytków. Na uwagę zasługuje gotycki kościół murowany w Ujanowicach z 1509 r., drewniany kościół w Kamionce Małej, cmentarz wojenny z 1914 r. w Jastrzębce oraz neogotycki, murowany kościół parafialny w Laskowej z 1928 r.

Kościół parafialny w Laskowej

W murowanym kościele parafialnym w Laskowej, na ołtarzu znajduje się cenny obraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przeniesiony z dawnej kaplicy dworskiej. W sąsiedztwie kościoła, przy starym cmentarzu parafialnym, znajduje się wojskowy cmentarz z okresu I wojny światowej. Ciekawy, odrestaurowany cmentarz wojskowy znajduje się na wzgórzu Orłówka nad wsią Kamionka Mała.

Kościół Św. Katarzyny

Kościół p.w. Św. Katarzyny z XVIII w.; bezstylowy, orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Wieża o konstrukcji słupowej. Świątynia jednonawowa, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Budowla nakryta jest dwuspadowym, blaszanym dachem z wieżyczką. Wieża z 1790 r. dwukondygnacyjna, zwieńczona hełmem baniastym z latarnią. Wnętrze nakrywają stropy płaskie. Polichromia ornamentalna i figuralna z XIX w. W ołtarzu głównym z XIX w. drewniana, barokowa rzeźba Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XVII w. Ołtarze boczne późnobarokowe sprzed 1728 r., w jednym obraz Św. Józefa z Dzieciątkiem w drewnianej sukience. Ołtarz w kaplicy złożony w 1891 r. z fragmentów barokowych i rokokowych. Ambona z XVII w. Obraz Św. Katarzyny z dawnego ołtarza głównego z XVIII w. Chrzcielnica kamienna, ludowa z XIX w.

Kościół św. Katarzyny Kościół św. Katarzyny

Skansen w Laskowej

Niewątpliwie największą atrakcją dla miłośników historii i tradycji Laskowej oraz jej okolic jest niewielki skansen budownictwa ludowego położony w Laskowej, dzielnicy Nadole. Jego twórca - Krzysztof Jędrzejek, rodowity Laskowianin, prawnik z zawodu, należy do tych nielicznych pasjonatów, których zamiłowanie do rodzimej tradycji i zrodzona w młodzieńczych latach pasja kolekcjonerska pozwoliły zrealizować jedno z marzeń życia - stworzenie własnego muzeum-skansenu.

Jego budowę rozpoczął przed laty, stawiając na piwnicy starego już domu budynek obecnego muzeum, nawiązujący swym kształtem do dawnego tradycyjnego budownictwa tego regionu. Niskie, białe ściany, nakryte gontowym dachem z powiekami, kryją dziiaj w sobie ekspozycję etnograficzną, mieszczącą m.in. ludowe warsztaty rzemieślnicze. Znajdziemy tu warsztat wiejskiego stolarza, przy aranżacji którego nie zapomniano nawet o drobnych, leżących na podłodze wiórach; warsztat szewca ze wszystkimi niezbędnymi drobiazgami, warsztat tkacki z narzędziami do obróbki lnu oraz wełny. Na uwagę zasługuje bogata kolekcja skrzyń posagowych oraz dziewiętnastowiecznych oleodruków o tematyce sakralnej a także dziesiątki różnych przedmiotów, dziś niezmiernie rzadkich, a świadczących o bogatej w przeszłości kulturze materialnej regionu.

Zauroczony dawnym drewnianym budownictwem ludowym twórca muzeum przeniósł na swoją posesję i zrekonstruował z wielką pieczołowitością zabytkowe budynki gospodarcze z Laskowej i miejscowości sąsiednich. Na liczący dziś dziewięć obiektów skansen składają się: opisany powyżej budynek główny muzeum, spichlerz z Dobrociesza, w którym podziwiać można kompletnie wyposażony warsztat kołodzieja, suszarnię owoców z Laskowej, suszarnię i wędzarnię z Michalczowej, młyn wodny ze Żmiacej ze sprawnym wciąż drewnianym mechanizmem, spichlerz z Kamionki Małej, pasieka z zabytkowymi ulami, której zaczątkiem była stuletnia barć wydrążona w pniu lipy, kamienna kapliczka z Jaworznej pochodząca z 1877 r. oraz bogato wyposażona kuźnia z Michalczowej. Całość skansenu wkomponowana jest w niezwykłej urody ogród stworzony przez żonę - Barbarę Jędrzejek.

skansen

Stacja Narciarska LASKOWA-KAMIONNA

Adres:
Laskowa 697,
34-602 Laskowa

Zobacz w Mapach Google

Pogoda

1.2º Małe zachmurzenie

Pokrywa śniegu

5 cm

Wyciągi

0/3

Trasy

0/4